Novosti


šk. 2019/20. | 2018/19.| 2017/18.| 2016/17.| 2015/16.| 2014/15.| 2013/14.| 2012/13.| 2011/12.| 2010/11.| 2009/10.| 2008/09.|
| 2007/08.|
04/12/2019/19:00

Odbrana doktorske disertacije Đorđa Savića „Određivanje mase crnih rupa u aktivnim galaktičkim jezgrima pomoću polarizacije u širokim emisionim linijama“ biće održana u sredu 11. decembra 2019. u 10 sati u učionici 718.31/10/2019/15:50

XI studentska astronomska radionica će se održati u subotu 2. novembra 2019. godine na Katedri za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.