Projekti


Projekti u periodu 2019-2022.


Projektni ciklus 2011-2019.

Projekti u okviru osnovnih istraživanja u oblasti geo-nauke i astronomija, odobreni za finansiranje od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Republike Srbije u periodu 2011-2014. (produženi do 2020).

Ostali projekti:


Projektni ciklus 2006-2010.


Projektni ciklus 2002-2005.