Novosti


šk. 2019/20.28/09/2020/23:50

Оdbrana master rada Aleksandre Janješ pod nazivom "Analiza optičkih spektara ekstremno promenljivih aktivnih galaktičkih jezgara" održaće se u utorak, 29. septembra 2020. godine u 17:30, na Matematičkom fakultetu u prostorijama Katedre za astronomiju, učionica 809.30/06/2020/12:00

Novi broj časopisa Serbian Astronomical Journal (200) dostupan je na adresi: http://saj.matf.bg.ac.rs/, uskoro i putem ADS-a.13/02/2020/23:50

U utorak 18. februara 2020. u 18 časova, u učionici Katedre za astronomiju, Vladimir Zeković, istraživač-saradnik na Matematičkom fakultetu, će održati predavanje o korišćenju klastera za paralelno programiranje "Primena HPC SUPERAST u astronomiji".27/12/2019/12:00

Novi broj časopisa Serbian Astronomical Journal (199) dostupan je na adresi: http://saj.matf.bg.ac.rs/, uskoro i putem ADS-a.04/12/2019/19:00

Odbrana doktorske disertacije Đorđa Savića „Određivanje mase crnih rupa u aktivnim galaktičkim jezgrima pomoću polarizacije u širokim emisionim linijama“ biće održana u sredu 11. decembra 2019. u 10 sati u učionici 718.31/10/2019/15:50

XI studentska astronomska radionica će se održati u subotu 2. novembra 2019. godine na Katedri za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.