Studije na Matematičkom fakultetuMatematika (4 god.)

Informatika (4 god.)

Astronomija i astrofizika (4 god.)

I godina zajednička. Od II godine 6 modula.

I i II godina kao na programu Informatika.

MM Teorijska matematika i primene

ML Profesor matematike i računarstva

MP Primenjena matematika

MS Statistika, aktuarska i finansijska matematika

MR Računarstvo i informatika

I Informatika

AI Astroinformatika
Diploma: astronom
Dodatak: astroinformatika

AF Astrofizika
Diploma: astronom
Dodatak: astrofizičar

MA Astronomija
Diploma: matematičar
Dodatak: astronom
Studijski program Astronomija i astrofizikaAstronomija i astrofizika

Osnovne akademske studije (4 god.), 2 modula.
AI Astroinformatika AF Astrofizika

Master akademske studije (1 god.), 2 modula.

2AA Astroinformatika 2AF Astrofizika
 

Doktorske studije (3 god.)

 
3AAF Astronomija i astrofizika
Diploma: doktor astronomije


Osnovne akademske studije

MODULI:

Dužina studija: 4 godine (8 semestara)       
Ukupan broj espb: 240

Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se zvanje Astronom.

Plan studija


Master akademske studije

MODULI:

Dužina studija: 1 godina (2 semestra)       
Ukupan broj espb: 60

Plan studija


Doktorske studije

Dužina studija: 3 godine (6 semestara)       
Ukupan broj espb: 180

Plan studija