Istorija


Profesori Katedre u penziji

Zaharije Brkić 
Branislav Ševarlić 
Jovan Simovljević 
Mirjana Vukićević-Karabin 
Jovan Lazović 
Dragutin Đurović 
Ilija Lukačević (Katedra za mehaniku)
Jelena Milogradov-Turin 
Trajko Angelov 
Mike Kuzmanoski 
Nadežda Pejović


Bivši članovi i saradnici Katedre

Jovan Skuljan
Milan Vuletić
Mirko Nagl
Predrag Punoševac
Zlatko Ćatović
Jelena Petrović
Tamara Plavšin
Katarina Kovač
Nikola Vitas
Ištvan Vince
Stevo Šegan
Aleksandra Ćiprijanović