Novosti


šk. 2021/22.27/09/2022/13:32

Odbrana master rada Sare Savić “Dinamika formiranja dvojnih sistema masivnih crnih rupa u kosmološkim simulacijama” biće održana u petak, 30. septembra 2022. godine u 17:00 na V spratu u učionici 809.27/09/2022/13:31

Odbrana doktorske disertacije Nemanje Rakića "Modelovanje optičkih spektara aktivnih galaktičkih jezgara tipa 1" biće održana u četvrtak, 29. septembra 2022. godine u 16:00 na IV spratu u sali 718.27/09/2022/13:30

Odbrana doktorske disertacije Ane Mitrašinović "Simulacije proleta galaksija i uticaj parametra sudara na njihovu evoluciju" biće održana u četvrtak, 29. septembra 2022. godine u 14:30 na IV spratu u sali 718.07/05/2022/13:00

Novi broj časopisa Serbian Astronomical Journal (204) dostupan je na adresi: http://saj.matf.bg.ac.rs/, uskoro i putem ADS-a.22/03/2022/11:00

Dana 26. marta 2022. putem platforme Zoom biće održana studentska radionica na engleskom jeziku "Student intro training on Python for data processing of AGN variability within the Large Survey of Space and Time (LSST)" na kojoj će predavanja držati Anđelka Kovačević, Dragana Ilić, Robert Nikutta, Paula Sánchez Sáez, Isidora Jankov i Viktor Radović. Više informacija može se pronaći na: https://github.com/LSST-sersag/dle.10/12/2021/12:00

U organizaciji Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uz podršku Društva astronoma Srbije, u subotu 11. decembra 2021. u vremenu od 9 do 18 časova biće održan vebinar "Nastava astronomije u gimnazijama", odobren kao stručni skup od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Moderatori su Milica Vučetić i Monika Jurković, a predavači su:
• Zorica Cvetković (AOB) "Nebeska sfera, njeni elementi i sferni koordinatni sistem", 9:00,
• Tijana Prodanović (MATF) "Posledice prividnog kretanja Sunca i kretanja Meseca", 10:00,
• Stanislav Milošević (MATF) "Kretanje nebeskih tela i gravitaciona dejstva", 11:00,
• Olga Atanacković (MATF) "Zračenje nebeskih tela", 12:00,
• Luka Popović (AOB, MATF) "Astronomski instrumenti", 14:00,
• Bojan Arbutina (MATF) "Zvezde i Mlečni put", 15:00,
• Jelena Kovačević Dojčinović (AOB) "Vangalaktička astronomija i kosmološke hipoteze", 16:00,
• Bojan Novaković (MATF) "Sunce i Sunčev sistem", 17:00.04/12/2021/13:05

Novi broj časopisa Serbian Astronomical Journal (203) dostupan je na adresi: http://saj.matf.bg.ac.rs/, uskoro i putem ADS-a.