Osnovne akademske studije


Osnovne akademske studije studijskog programa astronomija i astrofizika -
programi studija:

Dužina studija: 4 godine (8 semestara)       
Ukupan broj espb: 240

Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani astronom.