Основне академске студије


Основне академске студије студијског програма Астрономија и астрофизика -
програми студија:

Дужина студија: 4 године (8 семестара)       
Укупан број еспб: 240

Након завршетка основних академских студија стиче се стручни назив Дипломирани астроном.