Doktorske studije

  • Dužina studija: 3 godine (6 semestara)
  • Ukupan broj ESPB: 180
  • Nakon završetka doktorskih studija stiče se naučni naziv Doktor astronomskih nauka.

1. godina


1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmet 1  4+6  9
2. Izborni predmet 2  4+6  9
3. Izrada doktorske disertacije
 0+0  12
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmet 3  4+6  9
2. Izborni predmet 4  4+6  9
3. Izrada doktorske disertacije  0+0  12
Ukupno  40  60


2. godina


1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmet 5  4+6  9
2. Izborni predmet 6  4+6  9
3. Izrada doktorske disertacije  0+0  12
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Specijalni kurs 1  4+6  9
2. Izborni predmet 7  4+6  9
3. Izrada doktorske disertacije  0+0  12
Ukupno  40  60


3. godina


1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Naučno-istraživački rad 1  0+20  4
2. Izrada doktorske disertacije  0+0  26
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Naučno-istraživački rad 2  0+20  4
2. Izrada doktorske disertacije  0+0  26
Ukupno  40  60SPISAK IZBORNIH PREDMETA - AAF3
  Predmet Časovi
ESPB
1. Specijalne metode obrade posmatranja 4+6 9
2. Magnetohidrodinamika 
4+6 9
3. Metode i tehnike posmatranja Sunca 4+6 9
4. Fizika Sunca 4+6 9
5. Zvezdane atmosfere 4+6 9
6. Fizika zvezda 4+6 9
7. Astronomska spektroskopija 4+6 9
8. Odabrana poglavlja teorijske radio-astronomije 4+6 9
9. Uvod u teoriju relativnosti 4+6 9
10. Odabrana poglavlja vangalaktičke astronomije 4+6 9
11. Aktivna galaktička jezgra 4+6 9
12. Klasična kosmologija 4+6 9
13. Odabrana poglavlja savremene kosmologije 4+6 9
14. Astrobiologija
4+6 9
15. Fizika međuzvezdane materije 4+6 9
16. Evolucija ostataka supernovih 4+6 9
17. Numeričke metode u prenosu zračenja 4+6 9
18. Tesni dvojni sistemi 4+6 9
19. Dinamička astronomija 4+6 9
20. Odabrana poglavlja astronomije 4+6 9
21. Diferencijalna geometrija 4+6 9
22. Analitička mehanika 4+6 9
23. Satelitska astrogeodezija 4+6 9
24. Zvezdani katalozi i fundamentalne astronomske konstante 4+6 9
25. Teorija Zemljine rotacije 4+6 9
26. Galaktička astronomija 4+6 9
27. Novi instrumenti i metode u astronomiji 4+6 9
28. Analitičke metode nebeske mehanike 4+6 9
29. Numeričke metode nebeske mehanike 4+6 9
30. Teorija kretanja Zemljinih veštačkih satelita 4+6 9
31. Dvojne i višestruke zvezde 4+6 9
32. Astrohemija  
4+6 9
33. Arheoastronomija 
4+6 9
34. Dinamika sistema tela 4+6 9
35. Mehanika fluida 4+6 9
36. Specijalni kurs - Astronomija 4+6 9

NAPOMENA: Student može izabrati i predmet sa nekog drugog odgovarajućeg akreditovanog studijskog programa Fakulteta,kao i predmet akreditovanog studijskog programa doktorskih studija nekog drugog fakulteta, shodno Pravilniku o stručnom usavršavanju studenata.