Докторске студије

  • Дужина студија: 3 године (6 семестара)
  • Укупан број ЕСПБ: 180
  • Након завршетка докторских студија стиче се научни назив Доктор астрономских наука.

1. година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 1  4+6  9
2. Изборни предмет 2  4+6  9
3. Израда докторске дисертације
 0+0  12
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 3  4+6  9
2. Изборни предмет 4  4+6  9
3. Израда докторске дисертације  0+0  12
Укупно  40  60


2. година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 5  4+6  9
2. Изборни предмет 6  4+6  9
3. Израда докторске дисертације  0+0  12
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Специјални курс 1  4+6  9
2. Изборни предмет 7  4+6  9
3. Израда докторске дисертације  0+0  12
Укупно  40  60


3. година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Научно-истраживачки рад 1  0+20  4
2. Израда докторске дисертације  0+0  26
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Научно-истраживачки рад 2  0+20  4
2. Израда докторске дисертације  0+0  26
Укупно  40  60



СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА - ААФ3
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Специјалне методе обраде посматрања 4+6 9
2. Магнетохидродинамика 
4+6 9
3. Методе и технике посматрања Сунца 4+6 9
4. Физика Сунца 4+6 9
5. Звездане атмосфере 4+6 9
6. Физика звезда 4+6 9
7. Астрономска спектроскопија 4+6 9
8. Одабрана поглавља теоријске радио-астрономије 4+6 9
9. Увод у теорију релативности 4+6 9
10. Одабрана поглавља вангалактичке астрономије 4+6 9
11. Активна галактичка језгра 4+6 9
12. Класична космологија 4+6 9
13. Одабрана поглавља савремене космологије 4+6 9
14. Астробиологија
4+6 9
15. Физика међузвездане материје 4+6 9
16. Еволуција остатака супернових 4+6 9
17. Нумеричке методе у преносу зрачења 4+6 9
18. Тесни двојни системи 4+6 9
19. Динамичка астрономија 4+6 9
20. Одабрана поглавља астрономије 4+6 9
21. Диференцијална геометрија 4+6 9
22. Аналитичка механика 4+6 9
23. Сателитска астрогеодезија 4+6 9
24. Звездани каталози и фундаменталне астрономске константе 4+6 9
25. Теорија Земљине ротације 4+6 9
26. Галактичка астрономија 4+6 9
27. Нови инструменти и методе у астрономији 4+6 9
28. Аналитичке методе небеске механике 4+6 9
29. Нумеричке методе небеске механике 4+6 9
30. Теорија кретања Земљиних вештачких сателита 4+6 9
31. Двојне и вишеструке звезде 4+6 9
32. Астрохемија  
4+6 9
33. Археоастрономија 
4+6 9
34. Динамика система тела 4+6 9
35. Механика флуида 4+6 9
36. Специјални курс - Астрономија 4+6 9

НАПОМЕНА: Студент може изабрати и предмет са неког другог одговарајућег акредитованог студијског програма Факултета,као и предмет акредитованог студијског програма докторских студија неког другог факултета, сходно Правилнику о стручном усавршавању студената.