Пројекти


СУПЕРАСТ - Суперрачунарска астрономија, пројекат финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у оквиру позива "Развој високог образовања", 2019-2020, руководилац Анђелка Ковачевић.


Пројектни циклус 2011-2019.

Пројекти у оквиру основних истраживања у области гео-науке и астрономија, одобрени за финансирање од стране Министарства просвете и науке у периоду 2011-2014. (продужени до 2020).

Ostali projekti:


Пројектни циклус 2006-2010.


Пројектни циклус 2002-2005.