Пројекти


Пројекти у оквиру основних истраживања у области гео-науке и астрономија, одобрени за финансирање од стране Министарства просвете и науке у периоду 2011-2014.

Ostali projekti:

Ранији пројекти у оквиру основних истраживања у области гео-науке и астрономија, одобрени за финансирање од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије.


Пројектни циклус 2006-2010.


Пројектни циклус 2002-2005.