Уџбеници и монографије1. Петар M. Ђурковић, Бранислав М. Шеварлић и Захарије М. Бркић: Determination de latitude de l'Observatoire astronomique de Belgrade, 1947, Публ. Aстрон. опс. у Београду 4, 1951.

2. Војислав Мишковић: Збирка решених задатака из опште астрономије [први део], издавач Научна књига, Београд, 1956.

3. Бранислав М. Шеварлић: Sur le probléme de la variation des latitudes et du mouvement du pôle instantané de rotation à la surface de la Terre, Публ. Aстрон. опс. у Београду 5, 1957.

4. Војислав В. Мишковић: Општа астрономија - И део: Сферна тригонометрија, издавач Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1960.

5. Захарије М. Бркић: Contribution aux études des influences systématiques à la détermination astronomique de l'heure, Публ. Aстрон. опс. у Београду 7, 1961.

6. Бранислав М. Шеварлић: Variations de la latitude de l'Observatoire astronomique de Belgrade de 1949.0 - 1957.0, Публ. Aстрон. опс. у Београду 8, 1961.

7. Бранислав М. Шеварлић: Contribution a l'etude des variations de la latitude de Belgrade, Публ. Aстрон. опс. у Београду 9, 1961.

8. Војислав В. Мишковић: Хронологија астрономских тековина II, издавач Српска академија наука и уметности, Одељење природно-математичких наука, Београд, 1976.

9. Јован Лазовић: Основи теорије кретања Земљиних вештачких сателита, издавач Научна књига, Београд, 1976.

10. Јован Л. Симовљевић: Основи теоријске астрономије, издавач Грађевинска књига, Београд, 1977.

11. Милутин Миланковић: Историја астрономске науке од њених првих почетака до 1727. [репринт другог издања из 1954], издавач Научна књига, Београд, 1979. (141 страна).

12. Драгутин Ђуровић: Математичка обрада астрономских посматрања, Природно-математички факултет Универзитета у Београду, издавач ИШРО "Привредно-финансијски водич", Београд, 1979. (346 страна).

13. Милутин Миланковић: Основи небеске механике, треће издање, издавач Научна књига, 1980. (97 страна).

14. Бранислав М. Шеварлић и Захарије М. Бркић: Општа астрономија: основе класичних астрономских дисциплина за студенте Природно-математичког факултета, друго, исправљено и допуњено издање, издавач Научна књига, 1981. (601 страна).

15. Бранислав М. Шеварлић: Историја астрономске науке од Њутновог доба до наших дана, издавач Природно-математички факултет Универзитета у Београду и Југословенски завод за продуктивност рада, Београд, 1986. (194 стране).

16. Милутин Миланковић: Основи небеске механике, четврто издање, издавач Научна књига, 1988. (97 страна).

17. Миливоје Ј. Ракић: Практична астрофизика: скрипта, Универзитет у Београду, Природно-математички факултет, издавач Математички факултет, Београд, 1988. (97 страна).

18. Мирјана Вукићевић-Карабин: Теоријска астрофизика, издавач Научна књига, Београд, 1994. (303 стране).

19. Милутин Миланковић: Небеска механика, серија "Предавања на Београдском универзитету", издање Задужбине Луке Ћеловића-Требињца, Београд, 1935, ново-ретроспективно-неизмењено издање Vesta Co. Београд, 1995. (218 страна).

20. Милутин Миланковић: Небеска механика и Историја астрономске науке од њених првих почетака до 1727.; редактор М. Димитријевић, серија "Изабрана дела/Милутин Миланковић, књ. 3.", издавач Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997. (464 стране).

21. Робин М. Грин: Астрономија: класика у новом руху, серија "Предавања на Београдском универзитету", у преводу С. Шегана, Н. Пејовић и З. Ћатовића, издавач Vesta Company, Београд, 1998. (388 страна).

22. Мирјана Вукићевић-Карабин и Олга Атанацковић-Вукмановић: Општа астрофизика, издавач Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.

23. Драгана Илић: Активна галактичка језгра: пример галаксије MRK 817, издавач Задужбина Андрејевић, Београд, 2006.

24. Дејан Урошевић и Јелена Милоградов-Турин: Теоријске основе радио-астрономије, издавач Математички факултет, Београд, 2007.

25. Анђелка Ковачевић: О одређивању маса астероида, издавач Задужбина Андрејевић, Београд, 2008.

26. Мирјана Вукићевић-Карабин и Олга Атанацковић-Вукмановић: Општа астрофизика, друго издање, издавач Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.

27. Трајко Ангелов: Звездана астрономија, издавач Математички факултет, Београд, 2013.

28. Анђелка Ковачевић: Астробиологија, издавач Математички факултет, Београд, 2016.

29. Олга Атанацковић: Астрономија, уџбеник за IV разред гимназије природно-математичког смера, издавач Klett, Београд, 2016.

30. Лука Ч. Поповић и Драгана Илић: Активна галактичка језгра, издавач Математички факултет, Београд, 2017.

31. Бојан Арбутина: Evolution of supernova remnants, Публ. Aстрон. опс. у Београду 97, 2017.

32. Михаило Мартиновић и Стево Шеган: Одабрани текстови из астрономије, издавач Математички факултет, Београд, 2018.