dr Ilija Lukačević

redovni profesor u penzijiBibliografija


Pogledajte bibliografiju.

Odabrani naučni radovi:


I.Lukačević:
CONFORMALLY EQUIVALENT METRICS IN BIMETRIC GENERAL RELATIVITY,
1990, General Relativity and Gravitation., 22, 721
I.Lukačević:
SUR L'INVARIANCE DES EQUATIONS CANONIQUES D'UN SYSTEME NON-CONSERVATIF EN MECANIQUE,
1964, Publications de l'Institut Mathematique, 4 (18), 7


Biografija


Rođen je 1935. godine u Beogradu. Diplomirao je 1960. godine. Magistarski rad odbranio je 1965. godine. Doktorirao je 1968. godine u oblasti mehaničkih nauka na PMF u Beogradu. U školskoj godini 1966/67. usavršavao se, kao francuski stipendista, u oblasti relativističke mehanike, kod profesora Lišneroviča, u Parizu. Za asistenta je postavljen 1961. godine, za docenta 1970, za vanrednog profesora 1979, a za redovnog profesora 1986. godine. Objavio je 23 naučna rada. Objavio je udžbenik Osnove teorije relativnosti. Učestvovao je na 6 međunarodnih i 14 nacionalnih kongresa i konferencija. Držao po pozivu dvaput predavanja u Moskvi, jednom u Parizu i jednom u Budimpešti. Na Matematičkom fakultetu je držao predavanja iz Teorije relativnosti, Magnetohidrodinamike, Racionalne mehanike, Analitičke mehanike i Tenzorskog računa s primenama u mehanici. Bio je upravnik Instituta za mehaniku. Član je Međunarodne astronomske unije i Jugoslovenskog društva za mehaniku. Recenzent je u Mathematical Reviews.