Мастер академске студије


Мастер академске студије студијског програма Астрономија и астрофизика -
програми студија:

Дужина студија: 1 година (2 семестра)        
Укупан број еспб: 60

Након завршетка мастер академских студија стиче се академски назив Мастер астроном.