НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА АСТРОНОМА СРБИЈЕ

NATIONAL CONFERENCE OF ASTRONOMERS OF SERBIA

Belgrade, September 23-27, 2014

Venue: University of Belgrade, Studentski trg 1


Registration


Registration for XVII NATIONAL CONFERENCE OF ASTRONOMERS OF SERBIA is open until June 15, 2014. Participants working in astronomy or related fields from both Serbia and abroad are welcome to register. If already registered, e-mail to us the supplementary information (not given at registration) or additional contributions (if more than one), as well as the abstracts prepared by using this LaTeX-macro.Пријављивање учесника XVII НАЦИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АСТРОНОМА СРБИЈЕ отворено је до 15. јуна 2014. Добродошли су сви истраживачи који се баве астрономијом и сродним областима, како из Србије, тако и из иностранства. Ако сте се већ пријавили, пошаљите нам остале информације (које нису дате приликом пријављивања) и додатне прилоге (уколико их имате више), као и апстракте припремљене користећи овај LaTeX-macro.


Registration is now closed!