Bibliografija Jovana Simovljevića

 1. Prikaz grafičkih metoda rešavanja Keplerove jednačine. Nagrađeno prvom nagradom na konkursu studentskih radova Prirodno-matematičkog fakulteta 1951. g.
 2. Određivanje trenutaka početka i svršetka Sunčeva pomračenja od 30. juna 1954. g. Zbornik radova SAN XLII, Astr.-num. inst. 1 (1954), 125-133 i 189-193.
 3. O rotacijama Venere i Plutona. Godišnjak našeg neba za 1957, XXI (1956), 143-147.
 4. Pulkovska opservatorija, ibid., 176-180.
 5. Marsova uloga u razvitku astronomije. GNN 1958, XXII (1957), 144-150.
 6. Partial gradients of the perturbation function and the perturbation force. Notes et Travaux Sect. astr. Inst. math. Acad. Serbe Sci. II (1958), 73-80
 7. On anomalies in Kepler's motion, ibid., III (1959), 11-21.
 8. O anomalijama u Keplerovu kretanju. Glas CCXLII SAN, Prir.-mat. 19 (1960), 105-121.

 9. Total eclipse of the Sun in Yugoslavia, Febr. 15, 1961. Notes et Travaux Sect. astr. Inst. math. Acad. Serbe Sci. III (1959), 7-10.
 10. Potpuno pomračenje Sunca u Jugoslaviji, 15. februara 1961. g. Glas CCXLII SAN, Prir.-mat. 19 (1960), 83-87.

 11. Potpuno Sunčevo pomračenje od 15. februara 1961. g. GNN 1961, XXV (1960), 101-121.
 12. Orijentacija grobova Unjetic-kulture. Rad vojvođanskih muzeja 9 (1960), 301.
 13. Istorija određivanja Sunčeve daljine od Zemlje. GNN 1962,XXVI (1961), 119-138.
 14. Posmatranje potpunog pomračenja Sunca u Nišu, 15. februara 1961. g. ( zajedno sa J. P. Lazovićem) Glas CCLIV SANU, Prir.-mat. 24(1963), 7-13
 15. O jednoj varijanti računa specijalnih poremećaja vektorskih elemenata. Glas CCLIV SANU, Prir.-mat. 24(1963), 67-73.
 16. Generalizacija vektorskih elemenata Keplerova kretanja. Doktorska disertacija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, 1963. g.
 17. Potpuno pomračenje Sunca u Jugoslaviji 11. avgusta 1999. g. Glas CCLX SANU, Prir.-mat. 26(1965), 107-112.
 18. Analiza zapisa iz "Splitske istorije" o pomračenjima Sunca. Glas CCLXIII SANU, Prir.-mat. 28(1966), 31-51.
 19. Skalarni elementi planetskog kretanja. Glas CCLXXIV SANU, Prir.-mat. 31(1969), 47-58.
 20. Primedba o opštim funkcijama i konstantama planetskog kretanja, Glas CCLXXXIII SANU, Prir.-mat. 35(1972), 53-62.
 21. O jednom opštem postupku nebeske mehanike ibid. 63-78.
 22. O jednoj vrsti anomalija kod planetskog kretanja. Glas CCXCI SANU, Prir.-mat. 37(1974), 1-8.
 23. Jedan postupak za određivanje proksimiteta putanja nebeskih tela, ibid. 9-17.
 24. Proksimitet putanje grupe nebeskih tela, ibid. 19-30.
 25. Pomračenja Sunca koja se pominju u starim srpskim rodoslovima i letopisima, ibid. 71-80.
 26. A note on some general relations between the anomalies in the two-body problem, Publ. Dept. Astr. Univ. Beograd 5(1974), 5-8.
 27. Jedan postupak za određivanje Keplerove putanje pomoću dva heliocentična položaja, Glas CCCI SANU, Prir.-mat. 41(1977), 39-50.
 28. Prilog računu proksimiteta planetoidskih putanja, ibid. 65-74.
 29. Osnove teorijske astronomije,univerzitetski udžbenik, "Građevinska knjiga", Beograd 1977, XI+200.
 30. Prilog računu poremećaja putanja planetoida u proksimitetu, Glas CCCXI SANU, Prir.-mat. 44(1979), 7-22.
 31. O primeni vektorskih elemenata u računu specijalnih poremećaja putanja planetoida u proksimitetu, Glas CCCXXIV SANU, Prir.-mat. 47(1981), 7-16.
 32. O primeni poluanalitičke metode računa poremećaja u kretanju planetoida u proksimitetu, ibid. 1-6.
 33. Further note on the calculus of perturbations of asteroid orbits during proximity, Publ. Dept. Astr. Univ. Beograd 9, (1979), 71-74.
 34. Estimate of perturbation effects of asteroid orbits during proximity, ibid. 75-78.
 35. Approximate perturbation methods for regular asteroid proximities, Acta Astro. 29 (1979), 445-453.
 36. Duration of quasicomplanar asteroids regular proximities,Bull. LXXVI Acad. Serbe Sci. Math. 11(1981), 33-37.
 37. Astronomija, Spomenica "Trideset godina Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, s osvrtom na razvitak nastave prirodnih i matematičkih nauka u Beogradu, 1947-1977", 165-194. (1980)
 38. Primedba o izračunavanju međusobne daljine dvaju planetoida pri regularnom proksimitetu, Zbornik radova Mat. inst. n.s. 4(1984), 201-206.
 39. Lokalni proksimiteti planetoidskih putanja i njihova primena u računu apsolutnih proksimiteta, Glas CCCXLVI SANU, Prir.-mat. 50(1986), 25-28.
 40. Astronomija,Galerija SANU 59(1987), 119-121.
 41. Astronomija u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Srpska akademija nauka i umetnosti i razvoj nauka i umetnosti u Srba, 1(1989), 45-54.
 42. Milankovićeva reforma julijanskog kalendara, (primljeno za štampu u Glasu SANU, 1996.)