Bibliografija Jovana Lazovića

Naučni radovi

1. Lazović, J. P., Simovljević, J., Posmatranje potpunog pomračenja Sunca u Nišu, 15. februara 1961.godine, Glas CCLIV SANU, Prir. -mat. 24, 1963, 7-13 (rezime na engleskom).

2. Lazović, J. P., Važnije osobenosti u kretanju kvazikomplanarnih planetoida, doktorska disertacija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, 1964, 1-69.

3. Lazović, J. P., Proksimitet planetoida, 'Saopštenja i referati' (iz fizike i astronomije), IV Kongres matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije, Sarajevo, 1965, 69-70.

4. Lazović, J. P., Opredelenie kratčaišego rasstojanija meždu orbitami asteroidov s malim vzaimnim naklonom, Bjull. ITA AN SSSR XI, 1, 1967, 57-62 (rezime na engleskom).

5. Lazović, J., Kvazikomplanarne male planete, 'Saopštenja' (matematika, fizika, astronomija), V Kongres matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije, Ohrid, 1970, 232.

6. Lazović, J., Jednačina eliptičnog intersekta, ibid. 232.

7. Lazović, J., Opšte rešenje proksimiteta eliptičnih putanja, ibid. 233.

8. Lazović, J., Neki novi izrazi planetskog kretanja, ibid. 233.

9. Lazović, J., Pairs of quasicomplanar asteroids, Publ. Dept. Astr. Univ. Beograd 2, 1970, 11-23.

10. Lazović, J., Groups of quasicomplanar asteroids, ibid. 25-27.

11. Lazović, J., The perturbed motion of asteroid in proximity, ibid. 3, 1971, 29-35.

12. Lazović, J., Kuzmanoski M., Pairs of quasicomplanar asteroids considered with respect to mutual inclination of their orbits, ibid. 5, 1974, 19-49.

13. Lazović, J., Kuzmanoski M., Groups of quasicomplanar asteroids considered with respect to mutual inclination of their orbits, ibid. 51-84.

14. Lazović, J., Approximate values of true anomalies of quasicomplanar asteroids in proximity, ibid. 85-93.

15. Lazović, J., Kuzmanoski M., Prilog analizi parova kvazikomplanarnih putanja numerisanih planetoida, 'Saopštenja', VI Kongres matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije, Novi Sad, 1975, 255.

16. Lazović, J., Numeričko određivanje približnih vrednosti pravih anomalija proksimiteta putanja nebeskih tela, ibid. 256.

17. Lazović, J., Kuzmanoski M., A contribution to the analysis of pairs of quasicomplanar orbits of numerated asteroids, Publ. Dept. Astr. Univ. Beograd 6, 1976, 89-99.

18. Lazović, J., Numerical determination of the approximate true anomalies in the proximity of quasicomplanar orbits of celestial bodies, ibid. 83-88.

19. Lazović, J., Numerical determination of the approximate true anomalies of the quasicomplanar asteroids proximity - a new variant, ibid. 8, 1978, 43-46.

20. Lazović, J., Kuzmanoski M., Minimum distances of the quasicomplanar asteroid orbits , ibid. 47-54.

21. Lazović, J., Kuzmanoski M., Durations of proximities of particular pairs of quasicomplanar asteroids , ibid. 9, 1979, 49-54.

22. Lazović, J., Masses of some numbered minor planets, ibid. 55-61.

23. Lazović, J., Kuzmanoski M., Perturbing effects of the asteroid 215 Oenone on the asteroid 1851 = 1950 VA during their proximity , ibid. 63-69.

24. Lazović, J., Contribution to the proximity determination of non-quasicomplanar elliptical orbits of celestial bodies, ibid. 10, 1980, 43-47.

25. Lazović, J., Kuzmanoski M., Proximities of asteroids (1) Ceres, (2) Pallas, (3) Juno and (4) Vesta, ibid. 29-34.

26. Lazović, J., Kuzmanoski M., Perturbations in the motion of the quasicomplanar minor planets for the case proximities are under 10 000 km, ibid. 35-42.

27. Lazović, J., Determination of proximity of elliptical orbits of celestial bodies by way of eccentric anomalies, ibid. 11, 1981, 65-73.

28. Lazović, J., Kuzmanoski M., Estimates of the mutual perturbations in the orbital elements of some interesting quasicomplanar minor planets , ibid. 57-64.

29. Lazović, J., Kuzmanoski M., Ceres', Pallas', Juno's and Vesta's proximities with other numbered minor planets , ibid. 12, 1983, 11-18.

30. Lazović, J., Change in the mutual distance of celestial bodies resulting from changes in some of their orbital elements, ibid. 13, 1985, 5-11.

31. Lazović, J., Kuzmanoski M., Perturbing action of Ceres, Pallas, Juno and Vesta at their proximities with other selected minor planets, ibid. 13-18.

32. Lazović, J., The approximate values of eccentric anomalies of proximity, Publ. Obs. Astron. Belgrade 44, 1993, 11-14.

 

Stručni radovi

1. Lazović, J.P., Marsova priroda, Godišnjak našeg neba za 1958, Astronomsko-numerička sekcija Matematičkog instituta Srpske akademije nauka, 1957, 157-167.

2. Lazović, J.P., Stogodišnjica jednog neostvarenog pronalaska, ibid. za 1961, 1960, 123-138, Résumé 141.

3. Lazović, J.P., Sto godina od otkrića predskazanog postojanja neviđene zvezde, ibid. za 1962, 1961, 101-118, Résumé 173.

4. Lazović, J.P., Podsećanje na velikana - Milankovićev trag - po jedan krater na Mesecu i Marsu i jedna mala planeta nose ime našeg naučnika, "Politika", Nauka i tehnologija, 23. maj 1999, str. 23.

5. Lazović, J.P., Osvrt na posmatranje potpunog pomračenja Sunca u Nišu 15. februara 1961, Vasiona, XLVII, 1999, 2-3, str. 66-70.

6. Lazović, J.P., Svetska godina Milutina Milankovića - Trag u vasioni - Svetska naučna zajednica obeležava 130-godišnjicu rođenja profesora Beogradskog univerziteta koga je NASA svrstala među deset najznačajnijih naučnika, NIN (Nedeljne informativne novine), br. 3026, 25. decembar 2008, str. 54.

 

Udžbenici

1. Lazović, J.P., Osnovi teorije kretanja Zemljinih veštačkih satelita, stalni univerzitetski udžbenik, Naučna knjiga, Beograd, 1976.